KIDEM TAZMİNATI


Results for "KIDEM TAZMİNATI"

Dictionary of Economics

KIDEM TAZMİNATI

(Dictionary of Economics) :
İş yerinde belli bir süre çalışmış olan işçiye, hizmet sözleşmesinin İş Kanununda belirlenmiº koºullarla sona ermesi halinde işveren tarafından ödenen para. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi içn en az bir yıllık kıdemi olması gerekmektedir. İşçiye kıdem tazminatı hakkının doğmasına yol açan başlıca ilişki kesilme durumları şunlardır: a) Hizmet sözleşmesinin işveren tarafından feshi, b) Hizmet sözleşmesinin işçi tarafından feshi, c) İşçinin yaşlılık aylılğına ya da malüllük aylığına hak kazandığını belgeleyerek işten ayrılması, d) İşçinin muvazzaf askerlik nedeniyle silah altına alınması, e) İşçinin ölümü.
Dictionary of Economics

KIDEM TAZMİNATI

(Dictionary of Economics) :
Bir işyerinde en az bir yıl çalışmış bir işçiye , hizmet sözleşmesindeki şartların sona ermesi durumunda , işveren tarafından ödenen paradır.İşçiye kıdem tazminatının verildiği durumlar şunlardır:işçinin ölümü ; hizmet sözleşmesinin işveren tarafından feshi ; hizmet sözleşmesinin işçi tarafından feshi ; işçinin emekliliğe hak kazanarak işten ayrılması ; işçinin askerlik nedeniyle işten ayrılmasıdır.