KREDİ


Results for "KREDİ"

Dictionary of Economics

KREDİ

(Dictionary of Economics) :
Mal veya para cinsinden bir değerin belli bir süre sonunda ve belirli koşullarla geri almak üzere verilmesi veya verilmiş bir varlığın ödenmesine kefil olunması. Krediler; a) Vadelerine göre kısa-orta-usun, b) Teminata göre; teminatsız (Açık) veya teminatlı, c) Veriliş yerlerine göre; tüketim, üretim, 6) Kullanıldıkları sektörlere göre; ticari, tarım, sanayi, yapı ve onarım, e) Kredi alanlara göre; özel sektör ve kamu sektörü kredileri şeklinde sınıflandırılırlar.
Dictionary of Economics

KREDİ

(Dictionary of Economics) :
Kredi,mal veya para cinsinden bir değerin belirli bir süre sonunda , belirli şartlar çerçevesinde geri alınmak üzere verilmesi veya verilmiş bir varlığın ödenmesine kefil olunması durumudur.Krediler , vadelerine,kullanıldıkları sektörlere ,kredi alanlarına ,veriliş yerlerine göre çeşitlidirler.Kısa,orta,uzun, vadeli krediler,teminatlı ve teminatsız krediler üretim,tüketim kredileri ,ticari endüstriyel krediler tarım kredileri , yapı kredileri,özel sektöre ve kamu sektörüne verilen krediler teklinde örnek verilebilir.
Dictionary of Economics

KREDİ ÇARPANI

(Dictionary of Economics) :
Kaydi para mekanizmasının bankalara sağladığı olanakları belirten katsayı.Ödemelerin banknot kullanmaksızın sadece kaydi para ile yapıldığı ve mevduatın belirtilmeksizin plasmanlara bağlandığı bir sistemde, bankaların alabilecekleri kredi miktarını gösteren formül şudur:K = 1-r/r DD= Mevduatta meydana gelen artışr= Katşılık oranı K= Kredi tutarı1-r/1 0 Kredi çarpanıdır.Ödemelerin kısmen banknotla yapıldıı ve mevduatın belirtilmeksizin kredi olarak dağıtıldığı bir sistemde kredi miktarını gösteren formül;K = 1-7/r+r.Dr = Nakitle yapılan ödemelerin oranı.1-r/r+r1 = Kredi çarpanı(Ayrıca bk. Mevduat Çarpanı. Çarpan, Kredi Enflasyonu, Bankacılıkta Kliring, Kaydi Para, Walter Bagehot, Hartley Vithers).
Dictionary of Economics

KREDİ DEĞERLİLİĞİ

(Dictionary of Economics) :
Kredi talebinde bulunan firmaya kredi verilip verilmeyeceği için yapılan istihbarat ve değerlendirme sonrası varılan sonuca kredi değerliliği denilmektedir.
Dictionary of Economics

KREDİ ENFLASYONU

(Dictionary of Economics) :
Bankalardaki toplam mevduat ve toplam kredi miktarının banknot emisyonunu aşması durumu. İlk olarak H.Withers ve W.Bagehot tarafından teşhis edilmiştir. Withers, Paranın Anlamı isimli kitabında, bankaların çekli ödeme sistemi ve kliring işlemleri sayesinde mevduata bağlı kalmaksızın kredi oluşturabileceklerini ileri sürmüştür. Mevduatı Kredi Oluşturur olarak da adlandırılan bu olay kısaca şöyle gerçekleşmektedir; bankalar açtıkları krediyi genellikle ilgiliye nakit olarak ödememekte, hesabına kaydetmektedir. Krediyi alan kişi, bunu çek keşide ederek kullanmakta, çekin lehdarı alacağını kendi bankasındaki hesabına geçirmektedir. Mevduatı bu şekilde çoğaltan banka, bir başka müşterisine kredi açma fırsatını elde etmektedir. Böylece vezneden para çıkmaksızın kayden zincirleme ödeme yapabilmekte, kredi hacmi genişledikçe mevduat hesapları kabarmaktadır. Mevduat kabardıkça, yeni kredi tahepleri karşılanabilmektedir. Böylece bütün ödemeler banka mekanizması içinde dışarı para sızmadan gerçekleştiği takdirde her mevduat artışı kendinden kat kat üstün kredi artışına yol açabilmektedir.