LİKİDİTE


Results for "LİKİDİTE"

Dictionary of Economics

LİKİDİTE

(Dictionary of Economics) :
Bir işletmenin borçlarını ödeyebilme yeteneğine sahip olması. İki türlü likidite söz konusudur; Gerçek Likidite ve Teknik Likidite. Gerçek Likidite, işletmenin tasfiyesi halinde varlıklarından bütün borçlarını ödeyebilme yeteneğini gösterir. Teknik Likidite ise, işletmenin süresi gelen borçlarını ödeyebilmek için gerekli paraya sahip olmasıdır. Likidite kullanabilecek durumda olan satınalma gücünü ifade eder. Buna göre fertlerin ve firmaların kasa ve bankalarındaki paralar, derhal tahsil edilebilecek alacaklar birinci derecede likit değerlerdir. Vadeli mevduatlar ve Hazine bonoları ikinci derece likit sayılır ve para benzeri ya da likidite benzeri olarak adlandırılır ve yarı mamul stokları ile borsada kota edilmiş değerleri üçüncü derece likit değerlerdir. Makine, büro, arazi ve uzun süreli alacaklar dördüncü derece likit kabul edilir.
Dictionary of Economics

LİKİDİTE

(Dictionary of Economics) :
Kişilerin ve firmaların ellerinde veya hesaplarında mevcut bulunan , kullanılmaya hazır satın alam gücüne likidite denilmektedir.
Dictionary of Economics

LİKİDİTE BENZERİ

(Dictionary of Economics) :
(Bk. Likidite)
Dictionary of Economics

LİKİDİTE ORANI

(Dictionary of Economics) :
İşletmenin likiditesini ölçen oranlardan biri. Asit test oranı olarak da bilinir. İşletmenin kasa mevcudu, pazarlaanbilir hisse senedi ve tahvillerle alacakları toplamının kısa süreli borçlara oranlanmasıyla bulunur. Bu oranın 1in üzerinde olması işletmenin kısa süreli borç ödeyebilme yeteneğinin artırdığını gösterir.
Dictionary of Economics

LİKİDİTE ORANI

(Dictionary of Economics) :
Bir işletmenin kısa süreli borçlarını ödeyebilme kabiliyetidir.Likidite oranı birin üzerinde ise kısa süreli borç ödeyebilme kabiliyetinin arttığını ; bire eşit ve altında ise , bu yetinin azaldığını göstermektedir.