LEAST SQUARES METHOD


Results for "LEAST SQUARES METHOD"

Dictionary of Economics

LEAST SQUARES METHOD

(Dictionary of Economics) :
EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİİki değişken arasındaki ortalamanın hesaplanmasında kullanılan matematiksel bir tahmin metodudur