Mobil uygulamamız yayında.
İndirmek için hemen tıkla.

LEONTİEF PARADOKSU


Results for "LEONTİEF PARADOKSU"

Dictionary of Economics

LEONTİEF PARADOKSU

(Dictionary of Economics) :
Heckscher Ohlin teoreminin W.Leontief tarafından yapılan ilk testine ve bu testin sonuçlarına verilen isim. Hecksher Ohlin teorimine göre, ülkeler bol olan üretim faktörnüü yoğun olarak kullanan dallarda uzmanlaşırken, bu uzmanlaşma ülkelerin ihraç ürünlerinden belirir. Leontiefin 1947 yılına ilişkin ABD dış ticaret verilerine dayanarak yaptığı araştırma, bu teoremin öngördüğünün aksine sonuçlar vermiştir. Leontiefin bulgularına göre ABD emek yoğun mallar ihraç edip, sermaye yoğun mallar ithal etmektedir. Leontiefin testi birçok yönden eleºtirilmiº ve bu pradoksa çeşitli açıklamalar getirmiştir. Bu açıklamaların başlıcaları şunlardır:ABDdeki emek yoğun ihraç mallarını pek çoğu vasıflı emeğe dayandığı için bunlar emek yoğun kabul edilmelidir. ABDde sermaye yoğun malların daha ucuza üretilmesi, iç talebi bu mallara yöneltmiş, bu malların fiyatının artması nedeniyle bu malların ithaline başlanmıştır. ABDnin ithalatı daha çok doğal kaynak ürünlerine dayanmaktadır. Testin sadece emek ve sermaye faktörlerini gözönüne alması, bu ürünlerin sermaye yoğun gibi görünmesine neden olmuştur.