MALİYET


Results for "MALİYET"

Dictionary of Economics

MALİYET

(Dictionary of Economics) :
Bir iktisadi değeri elde etmek üzere yapılmış harcama tutarı. Mal olma bedeli.
Dictionary of Economics

MALİYET ANALİZİ

(Dictionary of Economics) :
1- Maliyetlerin kendilerini oluşturan maliyet unsurlarına ayrıştırılarak incelenmesi. Bu tür maliyet analizi fiyatlama kararlarının, yeni mamul geliştirme ve pazarlama kanallarına ilişkin kararların alınmasında yardımcı olur. 2- Maliyetlerin kontol altında tutulması amacına yönelik olarak maliyetlerin incelenmesi. Bu tür maliyet analizi, maliyetlerden sorumlu olanların maliyetleri kontrol altında tutma başarılarının değerlendirilmesinde kullanılır.
Dictionary of Economics

MALİYET DEĞERİ

(Dictionary of Economics) :
Bir varlığın satın alınması ya da değerinin arttırılması nedeniyle yapılan harcamalar toplamı. Satın alınan veya üretilen bir mala yapılan diğer masrafların daeklenmesiyle elde elidir. Bir başka ifadeyle maliyet değeri = satınalma değeri + üretim masrafları.
Dictionary of Economics

MALİYET DEĞERİ

(Dictionary of Economics) :
Bir varlığın satın alınması veya değerinin arttırılmasından dolayı yapılan harcamaların tümüdür.Bir malın maliyeti, satın alma değeri , üretim masrafları ve sürüm masraflarının toplanmasıyla elde edilir
Dictionary of Economics

MALİYET EĞRİLERİ

(Dictionary of Economics) :
Bir firmanın üretim amacı ile yaptığı çeşitli masrafları gösterir. Üretim maliyeti üretim hacmine bağlı olduğu gibi, kısa veya uzun dönem sürelerine göre de değişir. Bu açıdan maliyet eğrileri kısa dönem ve uzun dönem maliyet eğrileri olarak ikiye ayrılır. Kısa dönemde firma açısından iki tür maliyet söz konusudur; sabit maliyetler ve değişir maliyetler. Sabit maliyetler üretim hacmi ne olursa olsun değişmeyen maliyetlerdir. Sabit girdilerin neden olduğu maliyetler olarak da tanımlanan bu tür maliyetler için kira, amortisman, makina, techizat vb. gibi girdiler yer alır. Değişir maliyetler ise üretim miktarlarına göre değişen harcamalardır. Ücretler, hammadde maliyetleri gibi. Sabit ve değişir maliyetler toplamı, kısa dönem toplam maliyetleri verir. Aşağıdaki şekilde üç çeşit maliyet tipi görülmektedir.(ŞEKİL VARR ORİJİNAL KİTAPTAKİ SAYFASI 187)Uzun dönemde maliyet eğrileri kısa dönemden farklıdır. Uzun dönem firmanın ölçeğini ve organizasyonunu değiştirebildiği dönemdir. Bu dönemde artık sabit maliyetler söz konusu değildir. Bütün faktörler değişebilir olduğundan, bütün masraflar değişir maliyetler adı altında toplanır. Firmanın uzun dönem maliyet eğrisi, herhangi bir üretim seviyesinin mümkün olan en düşük maliyetini göstererir. Çünkü, firma için farklı bir kapasite kurmak bütün faktörlerin değişir olmasıyla mümkündür. Bu muhtemel kapasitelerin her biri kısa dönem maliyet eğrilerinin durumuna sahiptir ve belirli bir ölçekle yapılan üretim-maliyet ilişkisini gösterir. Üretim miktarını arttırmak isteyen firma tesislerini daha büyük bir ölçeğe geçirebilir.