MALTHUS, Thomas Robert


Results for "MALTHUS, Thomas Robert"

Dictionary of Economics

MALTHUS, Thomas Robert

(Dictionary of Economics) :
(1766-1834) Klasik Okula mensup bir İngiliz iktisatçısı. Cambridge Jesus Kolejinde matematik ve felsefe üzerine öğrenim gördükten sonra aynı okulda öğretim üyesi olmuş, bir dönem kilisede papazlık ve vaizlik yaptıktan sonra, Doğu hindistan Şirketinin Haileyburgdaki kolejinde tarih ve siyasal iktisat profesörü olmuştur. Malthus 1789da kendisini üne kavuşturan Toplumun Gelecekteki Gelişmesine Etkileri Açısından Nüfus Üzerine Bir Deneme (An Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society) adlı kitabını yayınlamıştır. Ününü yaşadığı dönemde 6 kez basılan bu kitabıyla sağlamış olmakla birlikte, çağımızda Malthusun önemi daha çok efektif talep yetersizliği ile ilgili eksik tüketim bunalımları veya bir başka deyişle ekonomik depresyonlara ilişkin çalışmaları dolyısıyla ortaya çıkmaktadrır. Mensup olduğu Klasik Okulun diğer iktisatçıları, uzun dönemde eksik tüketimin söz konusu olmayacağını öne sürerken, Malthus buna katılmamış, kendisinin desteklediği toprak sahibi sınıfın lüks tüketimin eksik tüketimi önlemek açısından yararlı olduğunu savunmuştur. Sonraki yıllarda Keynes tarafından geliştirilen eksik tüketim konusundaki görüşlerini Siyasal İktisadın Prensipleri (Principles of Political Economy (1820) adlı eserinde ortaya koymuştur.