MASSETME YAKLAŞIMI


Results for "MASSETME YAKLAŞIMI"

Dictionary of Economics

MASSETME YAKLAŞIMI

(Dictionary of Economics) :
1952 yılında S. Alexander tarafından geliştirilen ve devalüasyonun ödemeler bilançosu üzerinde çıkartacağı etkileri açıklamaya çalışan yaklaşım. Yaklaşıma göre bir ekonomide reel milli gelir (Y) ile toplam harcamalar (massetme) (A) arasındaki fark, (X) ile ithalat (M) arasındaki farka eşittir. Y-A=X-M şeklinde ifade edilen eşitliğe göre, ülkenin üretiğinden daha fazla tüketmesi, yani toplam gelir düzeyinden fazla olması ancak ithalatın ihracattan fazla olması ile mümkündür. Bir başka ifade ile, tüketim ile üretim arasındaki fark, dış ticaret açığı tarafından karşılanmaktadır. Alexanderin yaklaºimina göre, devalüasyonun ödemeler dengesini nasıl etkileyeceği, üretimle harcamalar arasındaki farkı nasıl değiştireceğine bağlıdır. Devalüasyonun olumlu etki çıkartması, devalüasyon nedeniyle gelirde meydana gelen artışın, toplam harcamalarda (massetme kapasitesinde) meydana gelen artıştan daha fazla olması ile mümkündür. Bu ise ancak eksik istihdam koşullarından da gerçekleşebilir. Devalüasyon sonrası, ihraç malları ve ithalata rakip mallar üretiminin artması, atıl kaynakların kullanımına yol açarak üretim hacminin genişlemesini ve reel milli gelirin artmasını sağlayabilir. Gelirdeki artış harcamaların da artmasına yol açmakla birlikte, gelirin bir kısmı tasarruf edileceği için, harcama artışı gelir artışından daha az olacaktır. Sonuçta eksik istihdam koşullarında devalüasyon yoluyla dış ticaret açığı kapatılabilecektir. Tam istihdam durumunda ise, devalüasyoın nedeniyle üretim artışı gerçeğkleşemezken, fiyatlar genel düzeyinde ve toplam harcamalarda ortaya çıkacak artışlar, dış açığın daha da büyümesi ile sonuçlanacaktır.