NİSBİ VERGİLER


Results for "NİSBİ VERGİLER"

Dictionary of Economics

NİSBİ VERGİLER

(Dictionary of Economics) :
Vergi matrahı ne olursa olsun, aynı oranda alınan vergiler. Bir verginin nisbi olabilmesi için, vergi tutarının, verginin uygulandığı matrahın doğrusal bir fonksiyonu olması gerekir. Emlak vergisi bu tür vergilere örnek gösterilebilir.