NEGATIVE INCOME TAX


Results for "NEGATIVE INCOME TAX"

Dictionary of Economics

NEGATIVE INCOME TAX

(Dictionary of Economics) :
NEGATİF GELİR VERGİSİDevletin, gelir düzeyi yetersiz olan kişilerden vergi almak yerine bu kişilere parasal yardımda bulunmasıdır.