NET NATIONAL PRODUCT


Results for "NET NATIONAL PRODUCT"

Dictionary of Economics

NET NATIONAL PRODUCT

(Dictionary of Economics) :
SAFİ MİLLİ HASILAÜlkenin ekonomik durumunu ve refah seviyesini belirlemek amacıyla, gayrisafi milli hasıla'dan amortismanların çıkarılması yoluyla elde edilen değerdir.