NEW DEAL


Results for "NEW DEAL"

Dictionary of Economics

NEW DEAL

(Dictionary of Economics) :
yeni Düzen anlamına gelen ve ABDde 1933-39 yılları arasında Başkan F.D.Roosewelt yönetiminin uyguladığı ekonomik ve toplumsal reform programı. ABDnin 1929 ekonomik krizinin etkisinden kurtulması amacıyla uygulamaya konan program, acil ekonomik önlemlerin alınmasının yanı sıra, federal hükümetin etkinlik alanını genişleterek tarım, sanayi, maliye, kamu hizmetleri, çalışma ve konut alanlarında bir dizi reformu içeriyordu. New Deal programı çerçevesindeki yasaların büyük bölümü Rooseweltin baºkanliginin Yüz GÜn olarak bilinen ilk üç ayında çıkarıldı. Yönetimin ilk uygulaması, işsizlik sorununu hafifletecek önlemleri almak oldu. Krizin asıl sebebinin tüketim harcamalarındaki azalmadan kaynaklandığını kabul eden plan çerçevesinde, tüketimin devlet müdahalesi ile artırılması amacıyla bir dizi önlem sıra ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla bir yandan büyük kamu projeleri uygulamaya konulurken, diğer yandan ekonomideki satın alma gücünün yükseltilmesi için çaba harcanmıştır. Zamanla işdünyası ve toplumun bazı kesimlerinde ortaya çıkan olumsuz tepkilere karşın, New Deal reformlarının bir çoğu toplumun genel onayını almış, 1929 krizinin ABD ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesinde oldukça önemli bir rol oynamıştır.
Dictionary of Economics

NEW DEAL PLAN

(Dictionary of Economics) :
NEW DEAL PLANI1929 Dünya krizinden sonra ABD'nin uygulamaya koyduğu ekonomik kalkınma planına verilen addır. Bu plan ile, bir yandan büyük kamu projeleri uygulamaya konulurken, bir yandan da ekonomideki satın alma gücünün yükseltilmesine çalışılmıştır.
Dictionary of Economics

NEW DEAL PLANI

(Dictionary of Economics) :
1929 Dünya krizinden sonra ABD'nin uygulamaya koyduğu ekonomik kalkınma planına verilen addır. Bu plan ile, bir yandan büyük kamu projeleri uygulamaya konulurken, bir yandan da ekonomideki satın alma gücünün yükseltilmesine çalışılmıştır.
Dictionary of Economics

NEW DEAL PLANI

(Dictionary of Economics) :
Null