OLİGOPSON


Results for "OLİGOPSON"

Dictionary of Economics

OLİGOPSON

(Dictionary of Economics) :
Alıcının sınırlı sayıda, satıcının ise çok olduğu piyasa türü. Bu piyasada her alıcı satın aldığı miktarın ve ödediği fiyatın rakip firmaların satınalacağı miktara ve ödeyecekleri fiyata etki yapacağını bilir. Bunun için her oligopsonist firma piyasa fiyatını aynen kabul etmek yerine, onu etkilemeye çalışır. Eğer firmalar arası bağlılık yani birbirlerinin kararlarından etkilenme derecesi zayıf ve bütün firmaların fiyat üzerindeki etkisi önemliyse, oligopson piyasasında fiyatın tam rekabet fiyatına yaklaştığı gözlenir. Firmalar arası bağlılık güçlüyse, oligoponist firmalar oligopol piyasasında olduğu gibi, aralarında açık açık ya da zımni bir anlaşmaya giderek tek bir fiyat benimserler.
Dictionary of Economics

OLİGOPSON

(Dictionary of Economics) :
Çok sayıda satıcı, az sayıda alıcının bulunduğu piyasa türüdür. Oligopsonist firmalar, piyasa fiyatını kabul etmek yerine, fiyatı değiştirmeye çalışırlar. Eğer bu tip firmalar arasında kuvvetli bir bağlılık varsa, tek bir fiyat benimsenir; ama bağlılık zayıf ise, fiyat tam rekabet fiyatına yaklaşır.
Dictionary of Economics

OLIGOPSONY

(Dictionary of Economics) :
OLİGOPSONÇok sayıda satıcı, az sayıda alıcının bulunduğu piyasa türüdür. Oligopsonist firmalar, piyasa fiyatını kabul etmek yerine, fiyatı değiştirmeye çalışırlar. Eğer bu tip firmalar arasında kuvvetli bir bağlılık varsa, tek bir fiyat benimsenir; ama bağlılık zayıf ise, fiyat tam rekabet fiyatına yaklaşır.