OPTİMUM


Results for "OPTİMUM"

Dictionary of Economics

OPTİMUM

(Dictionary of Economics) :
Ekonomide sık olarak kullanılan ve belirli amaçlara bağlı olarak, bir değişkenin alabileceği en iyi değeri ifade eden kavram.
Dictionary of Economics

OPTIMUM

(Dictionary of Economics) :
OPTİMUMEkonomide, belirli amaçlara bağlı olarak bir değişkenin alabileceği en iyi değeri belirten kavramdır.
Dictionary of Economics

OPTİMUM

(Dictionary of Economics) :
Ekonomide, belirli amaçlara bağlı olarak bir değişkenin alabileceği en iyi değeri belirten kavramdır.
Dictionary of Economics

OPTİMUM KAYNAK DAĞILIMI

(Dictionary of Economics) :
Ekonomideki kıt kaynakların, ihtiyaçları en uygun biçimde karşılayacak şekilde mal ve hizmet üretimine tahsis edilmesi. Optimal kaynak dağlıımına ulaşılabilmesi için teknik bir ifade ile her üretim faktörünün çeşitli kullanım yerlerindeki marjinal prodüktivitelerinin birbirine eşitlenmesi gerekir. Bu eşitlik sağlandığı takdirde, kaynakların yerlerini değiştirmekle üretim artışı sağlamak mümkün olamaycak, ekonomide gerçekleşmesi mümkün en uygun üretim düzeyine ulaşacaktır.
Dictionary of Economics

OPTİMUM KAYNAK DAĞILIMI

(Dictionary of Economics) :
Ekonomide mevcut olan sınırlı kaynakların, mal ve hizmet üretimi için gerekli olan ihtiyaçlarda en uygun şekilde kullanılmasıdır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için, her üretim faktörünün çeşitli kullanım alanlarındaki marjinal prodüktivitelerinin birbirlerine eşitlenmesi gereklidir.