OUTPUT


Results for "OUTPUT"

Dictionary of Economics

ÇIKTI (Output)

(Dictionary of Economics) :
Üretim süreci sonunda ortaya çıkan ürüne denir.
Dictionary of Economics

INPUT-OUTPUT ANALİZİ (Girdi-Çıktı Analizi)

(Dictionary of Economics) :
Belirli bir hacimdeki üretimi gerçekleştirmek için bir sanayiin (ya da bütün bir ekonominin) ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin miktarı ile hedef üretim hacmi arasındaki karşılıklı ilişkilerin sistematik bir biçinde analiz edilebilmesine yarayan yöntem.Örneğin, demir-çelik sanayii ürünlerine olan talep artışının karşılanabilmesi için demir cevheri, kömür, elektrik vb, gibi demir çelik sanayiinin girdileri olan ürünlerini de artırmaları gerekir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için de sözgelimi yeni enerji santrallarının inşasına ihtiyaç vardır. Böylece talep artışı zincirleme olarak başka ürünlerin de talebini artırmaktadır.Böyle bir durumda sanayilerin karşılıklı olarak birbirlerinden ne kadar girdi kullandıklarının, ne kadar çıktı sağladıklarının bilinmesi gerekir. Bu bilgi girdi-çıktı analizi ele sağlanır. İlk kez W. Leontief tarafından geliştirilmiştir.
Dictionary of Economics

OUTPUT

(Dictionary of Economics) :
Türkçe karşılığı çıktı olan ve bir firmanın piyasaya arzetmek üzere ürettiği her türlü mal ve hizmeti içeren terim. Output mikroekonomide firmanın üretimidr. Makroekonomide gayri safi milli hasıla outputların toplamıdır. Output İnputlara (girdilere) katma değerin ilave edilmesiyle bulunur.İnput + Katma Değer = Output
Dictionary of Economics

AVERAGE CAPITAL-OUTPUT RATIO

(Dictionary of Economics) :
ORTALAMA SERMAYE-HASILA ORANIOrtalama Sermaye-Hasıla Oranı, herhangi bir dönemdeki sermaye stokunun, aynı dönemdeki toplam gelire olan oranıdır.
Dictionary of Economics

INPUT-OUTPUT ANALYSIS

(Dictionary of Economics) :
GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİSağlam bir planlama yapabilmek için, şirketin satın aldığı mal ve hizmet miktarı ile sattığı mal ve hizmetler arasındaki ilişkinin analizinde kullanılan yöntemdir.

Warning: file_put_contents(/home/admin/tmp/3470ukl3d2akpb7g5n5qf2fnit): failed to open stream: No space left on device in Unknown on line 0

Warning: session_write_close(): Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: /home/admin/tmp) in Unknown on line 0