PERAKENDE SATIŞ VERGİSİ


Results for "PERAKENDE SATIŞ VERGİSİ"

Dictionary of Economics

PERAKENDE SATIŞ VERGİSİ

(Dictionary of Economics) :
Vergi ko4nusu olan malın tüketiciye intikali sırasında alınan bir toplu muamele vergisi türü. Muamele vergileri içinde şahsileştirilmesi en uygun vergidir. (Ayrıca bk. Muamele Vergileri).