PERMANENT INCOME HYPOTHESIS


Results for "PERMANENT INCOME HYPOTHESIS"

Dictionary of Economics

PERMANENT INCOME HYPOTHESIS

(Dictionary of Economics) :
SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİAilelerin tüketimini açıklamada kullanılan kavram M. Friedman taraından öne sürülmüştür.