PUBLIC GOODS AND SERVICES


Results for "PUBLIC GOODS AND SERVICES"

Dictionary of Economics

PUBLIC GOODS AND SERVICES

(Dictionary of Economics) :
KAMUSAL MAL VE HİZMETLERBir ülkede devlet tarafından üretilrn mal ve hizmetlerin tümü kamusal ve hizmetler olarak adlandırılmaktadır. Bu mal ve hizmetler tam kamusal ve yarı kamusal mal ve hizmetler olarak ikiye ayrılmaktadır.