RENTABILITY


Results for "RENTABILITY"

Dictionary of Economics

RENTABILITY

(Dictionary of Economics) :
RANTABİLİTEBir işletmede belirli bir dönemde elde edilen kârın, aynı dönemde işletmede kullanılan sermayeye oranıdır. [( Satılan miktar X Fiyat) - Satılan miktarın maliyet gideri ] / Sermaye şeklinde formüle edilebilir.