SERIAL PRODUCTION


Results for "SERIAL PRODUCTION"

Dictionary of Economics

SERIAL PRODUCTION

(Dictionary of Economics) :
SERİ ÜRETİMAynı maldan, aynı zamanda birden fazla üretilmesidir. Seri üretimde mamul sayısı azdır. Kısa zamanda tamamlanan bir serinin üretiminden sonra başka malın üretimine geçilir