SERMAYE MALLARI


Results for "SERMAYE MALLARI"

Dictionary of Economics

SERMAYE MALLARI

(Dictionary of Economics) :
Bir iktisadi değerin sermaye malı sayılması için iki koşul vardır: Birincisi üretilmiş bir mal olmasıdır. İkincisi üretilmiş malın yine üretim alanında bir input fakrötü olaraksürekli ya da geçici olarak hizmet görmesidir. Sermaye malları üretilmiş üretim madeleri niteliği taşıyan iktisadi değerlerdir.Bir yatırım malından beklenen hasılatı, o yatırım malının maliyetine eşit kılan iskonto oranına (r) sermayenin marjinal etkinliği denir.Sermayenin marjinal etkinliğiC = R1/(1+r)+R2/(r+r)2 +Rn/(1+r)nbiçiminde formüle edilir.Formülde yer alan C sermaye malının arz fiyatını R beklenen hasılatı, r ise sermayenin marjinal etkinliğini göstermektedir.Yukarıdaki formül dikkate alındığında kapitalin marjinal etkinliği; bir kapital malının üretimde kaldığı süre içinde, beklenen yıllık hasılat serilerinin şimdiki değerini, yatırımın arz fiyatına eşit kılan iskonto oranı olarak tanımlanır.
Dictionary of Economics

SERMAYE MALLARI

(Dictionary of Economics) :
Makina , teçhizat ,fabrika , bina gibi başka malların üretiminde kullanılan mallardır.
Dictionary of Economics

SABİT SERMAYE MALLARI

(Dictionary of Economics) :
Bina, makina gibi üretim sırasında uzun süre kullanılabilen dayanıklı mallardır.