SINGER-PREBISCH TEZİ


Results for "SINGER-PREBISCH TEZİ"

Dictionary of Economics

SINGER-PREBISCH TEZİ

(Dictionary of Economics) :
H.Singer ve R.Prebisch tarafından geliştirilen ve dış ticaret hadlerinin uzun dönemde sanayi malları ihracatçısı ülkeler lehine döndüğünü belirten görüştür. Teze göre, azgelişmiş ülkeler ucuz mallar üreterek bu malları ihraç ettikleri için, bu trend onların aleyhine dönmektedir.