SIZINTI


Results for "SIZINTI"

Dictionary of Economics

SIZINTI

(Dictionary of Economics) :
Yaratılan gelirin bir bölümünün yurtiçi mal ve hizmetler için harcanmasını önleyerek, toplam talebin ve gelir seviyesinin azalmasına neden olan harcama kalemleridir. Bunlar vergiler, tasarruflar ve ithalattan oluşmaktadırlar.