TASARRUF


Results for "TASARRUF"

Dictionary of Economics

TASARRUF

(Dictionary of Economics) :
Gelirin tüketime ayrılmayan kısmı. İktisadi anlamda tasarruf karvamı, kelime anlamından daha geniş kapsamlıdır. Gelirin tüketilebilmesi için, gelirin belli kısmının tasarruf kabul edilebilmesi için, bu kısmın elde para olarak ttulması şart değildir. Bu açıdan tasarruf, elde hazır bir satın alma gücü bulundurma arzusuna dayanan gönülemeden farkladır. Gömüleme likidite arzusuna dayanırken, iktisadi anlamda tasarruf, herhangi bir yatırımda kullanıma arzusuyla gelirin harcanmayıp da elde tutulmasını ifade eder. Bu tür tasarruf, bina ve teçhizat alımına tahsis edilebilir, hisse senedi ve tahvile yatırılabilir veya herhangi bir kimseye doğrudan ya da bankalar aracılığı ile borç verilebilir.
Dictionary of Economics

TASARRUF

(Dictionary of Economics) :
Gelirin tüketime harcanmayan kısmıdır. Bunun elde para olarak muhafaza edilmesi şart değildir. Iktisadi anlamda tasarruf, gelirin herhangi bir yatırımda kullanmak amacıyla harcanmayarak elde tutulmasıdır.
Dictionary of Economics

TASARRUF BONOLARI

(Dictionary of Economics) :
Türkiye ekonomisinin istikrar içinde gelişmesini sağlamak amacıyla tarım, sanayi ve ulaştırma sahalarına yapılacak yatırımların finansmanında kullanılmak üzere 1961 tarih ve 223 sayılı kanunla çıkartılan cebri bir borçlanma sistemidir.
Dictionary of Economics

TASARRUF DİYAGRAMI

(Dictionary of Economics) :
Gelir seviyesi ve tasarruf miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren tasarruf fonksiyonunun grafik üzerinde gösterilmesidir.
Dictionary of Economics

TASARRUF EĞİLİMİ

(Dictionary of Economics) :
Türeticilerin tasarruf ettikleri miktarın toplam gelire ya da gelirdeki artışa oranı. Ortalama tasarruf eğilimi toplam tasarrufun toplam gelire oranıdır. Marjinal tasarruf eğilimi ise, tasarruftaki değişimin gelirdeki değişme oranıdır. Tüketim eğilimiyle tasarruf eğiliminin toplamı her zaman bire eşittir.