TAX INCIDENCE


Results for "TAX INCIDENCE"

Dictionary of Economics

TAX INCIDENCE

(Dictionary of Economics) :
VERGİ YANSIMASIVergi yükünün bazı ekonomik ve yasal imkanlardan yararlanmak suretiyle, kısmen veya tamamen, başkasına ya da başkalarına devredilmesidir. Vergi yansıması, vergiyi ödemekle yükümlü olan kişinin vergi yükünü taşımak istememesinden kaynaklanır.