TAX RETURN


Results for "TAX RETURN"

Dictionary of Economics

TAX RETURN

(Dictionary of Economics) :
VERGİ BEYANNAMESİBeyan ile ilgili vergilerde, vergi mükellefinin kimliği, verginin konusu, miktarı, matrahı gibi vergi hesaplanmasında kullanılan bilgilerdir.