THE THEORY OF ABSOLUTE ADVANTAGE


Results for "THE THEORY OF ABSOLUTE ADVANTAGE"

Dictionary of Economics

THE THEORY OF ABSOLUTE ADVANTAGE

(Dictionary of Economics) :
MUTLAK ÜSTÜNLÜK TEORİSİAdam Smith'in uluslararası serbest ticaretin, ticarete katılan her ülke için yararlı olacağını mutlak maliyetlerdeki farklılığa dayandırdığı teoridir.