THEORY OF COMPERATIVE ADVANTAGES


Results for "THEORY OF COMPERATIVE ADVANTAGES"

Dictionary of Economics

THEORY OF COMPERATIVE ADVANTAGES

(Dictionary of Economics) :
KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜK TEORİSİKarşılaştırmalı üstünlük teorisi ticarete katılan her ülke için yararlı olacağını karşılaştırmalı maliyetlerdeki farklılığa dayandıran dış ticaret teorisidir.