TRANSFER HARCAMALARI


Results for "TRANSFER HARCAMALARI"

Dictionary of Economics

TRANSFER HARCAMALARI

(Dictionary of Economics) :
Milli gelirde bir değişiklik çıkartmayan ve sadece satın alma gücünün bireyler veya sosyal gruplar arasında el değiştirmesine sebep olan giderler. Diğer bir tanımla, mal ve hizmetlerin kullanılması için gerekli satın alma gücünü toplumun bir kategorisinden diğerine nakleden devlet harcamalarıdır. Transfer harcamalarının karakteristik niteliği, karşısında devlete mal ve hizmet ya da faktör verme zorunluluğunun bulunmamasıdır. Transfer harcamaları gelirin yeniden dağılımı konusunda önemli bir araçtır.Transfer harcamaları dört gruba ayrılabilir:1- Düşük gelirli gruplara yapılan direkt ödemeler. Örneğin, işsiz, yaşlı, dul ve yetimlere yapılan ödemeler. 2- Sosyal maksatlarla yapılan, fakat sosyal korumaya muhtaç olmayanların da faydalandığı ödemeler. Örneğin, sağlık ve eğitim kurumlarının çok düşük ücretlerle ya da ücretsiz hizmet vermesi. 3- Belirli iktisadi faaliyetleri desteklemek, özellikle, hemen veya kısa vadede istihdam çıkartmak amacıyla yapılan ödemeler. Örneğin, ihracata vergi iadesi, bazı yatırımlar için yapılan karılıksız yardımlar. 4- İç borçların ana mal taksitleri ile faiz ödemeleri.
Dictionary of Economics

TRANSFER HARCAMALARI

(Dictionary of Economics) :
Devletin, bir ülkede, herhangi bir üretim faaliyetinde bulunmayan veya bulunamayanlara karşılıksız olarak belirli bir amaç çerçevesinde yaptığı ödemelerin tümüdür.