UNEMPLOYMENT


Results for "UNEMPLOYMENT"

Dictionary of Economics

HIDDEN (DISGUISED) UNEMPLOYMENT

(Dictionary of Economics) :
GİZLİ İŞSİZLİKEkonomide çalışıyor görünmesine rağmen, üretime hiçbir katkısı olmayan işçilerin yarattığı durumdur. Genellikle az gelişmiş ülkelerde görülür. Nedeni, sermaye ve organizasyon eksikliğidir. Bir işyerinde çalışıyor görünmesine rağmen, çalışmasıyla üretimde meydana gelen artışa hiçbir katkısı olmayan işçilerin meydana getirdiği duruma verilen addır. Az gelişmiş ülkelerde, kişileri tam olarak verimli çalıştıracak koşullar bulunmadığından sürekli olarak gizli işsizlik vardır.
Dictionary of Economics

OPEN UNEMPLOYMENT

(Dictionary of Economics) :
AÇIK İŞSİZLİKKişilerin çalışma arzusu ve iktidarında olduğu halde, kendi idareleri dışında itsiz kalma durumudur.
Dictionary of Economics

UNEMPLOYMENT

(Dictionary of Economics) :
İŞSİZLİKÇalışma gücüne sahip kişilerin iş aramalarına rağmen iş bulamamaları durumudur. Bu tip işsizlik "gayri iradi işsizlik" olarakta adlandırılır. İşsizlik, yapısal işsizlik, mevsimsel işsizlik, konjonktürel işsizlik ve teknolojik işsizlik olarak çeşitlidir.
Dictionary of Economics

UNEMPLOYMENT RATE

(Dictionary of Economics) :
İŞSİZLİK ORANIİşsizlik oranı, işsizlerin işgücüne olan oranıdır. Şöyle ifade edilmektedir: İ / Ç+İ X 100. (İ) işsiz sayısını, (Ç) ise istihdam edenleri göstermektedir.

Warning: file_put_contents(/home/admin/tmp/e450abu64i3q9o9gfes77l0gp2): failed to open stream: No space left on device in Unknown on line 0

Warning: session_write_close(): Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: /home/admin/tmp) in Unknown on line 0