UNSKILLED LABOUR


Results for "UNSKILLED LABOUR"

Dictionary of Economics

UNSKILLED LABOUR

(Dictionary of Economics) :
VASIFSIZ EMEKHerhangi bir bilgi, eğitim, öğrenime ihtiyacı olmaksızın, bilgi ve deneyim gerektirmeyen işlerde çalışabilecek düşük nitelikteki emektir.