VASITALI VERGİLER


Results for "VASITALI VERGİLER"

Dictionary of Economics

VASITALI VERGİLER

(Dictionary of Economics) :
Konusu sürekli olmayan, yükümlüsü önceden belli olmayan ve devamlı matrahlara dayalı olmayan, vergi mükellefi tarafından vergi yükü devredilebilen vergilerdir. Dolaylı Vergi de denir. Vasıtalı vergilerde bir olayın meydana gelmesi, mülkiyetin el değiştirmesi, üretilen bir malın mübadeleye konu teşkil etmesi gibi vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi anında alınırlar. Ancak, bu olayın ne zaman meydana geleceği önceden belli değildir. Örneğin, bir malın ne zaman ve kim tarafından ithal edileceği, bir kimsenin ne zaman tüketimde bulunacağı önceden bilinemez. Konusu devamlı ve yükümlüsü önceden belli olmadığı için Dolaylı vergiler ategorisine dahil bulunan bu vergilere örnek olarak Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, İthal damga resmi gösterilebilir.Vasıtalı vergilerde, yükümlüğünün ödeme gücü ile uyumlu hale getirmeye yarayan tekniklerden yararlanabilmek mümkün değildir. Çünkü, bu vergiyi kimin, ne zaman ve ne şekilde ödeyeceği belli değildir. Bu yüzyden bu vergiler fazla adil değildirler. Buna karşılık Dolaylı vergiler daha verimlidir. Dolaylı vergiler konjonktüre ve fiyat hareketine karşı çok duyarlıdırlar. Genişleme dönemlerinde bu vergi gelirlerinde artışlar gözlenir.