VERGİ İSTİSNASI


Results for "VERGİ İSTİSNASI"

Dictionary of Economics

VERGİ İSTİSNASI

(Dictionary of Economics) :
Vergilendirilmiş bir kanunun, kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici olarak vergi dışında tutulmasıdır.