SözlükResults for "NECHER, Jacques" Dictionary of Economics NECHER, Jacques (Dictionary of Economics) :
(1732-1804). Fransada XVI. Louis döneminde Maliye Bakanlığı yapan İsviçreli banker. Bankerliğe 16 yaşında başladı. Kamu fonları alanında ve Yedi Yıl Savaşı (1756-63) sırasında tahıl ticaretinde giriştiği spekülasyonlar sonucunda ünlü ve zengin bir banker oldu. 1768de İsviçrenin Paris Büyükelçisi oldu. Fransız Doğu Hindistan Kumpanyasının müdürlüğünü üstlendi. 1772de bankerlik işlerini ağabeyine devrederek, mali konularda yazılar yazmaya başladı. Özellikle ünlü maliye başmüfettişi J.B.Colberti öven yazıları ve tahılda uygulanan serbest ticaret politikasına yönelttiği eleştirilerle ünlendi (1775). Protestan ve yabancı olmasına karışılık, 1776da hazine müdürlüğüne, 1777de de Maliye Bakanlığına getirildi. Bakanlığı döneminde, bir dizi reforma girişti. 1781de Maliye Bakanlığından istifa etmek zorunda kalan Necher, 1784te izlediği mali politikayı savunmak amacıyla Fransa Maliyesinin Yönetimi Üzerine isimli bir kitap yazdı. 1788de Maliye Bakanlığına yeniden getirilen Necher 1789da tekrar görevden alınmış, bu olay Pariste Bastillenin ele geçirilmesiyle sonuçlanan ayaklanmanın başlamasında etkili olmuştur. Aynı yıl 3. kez atandığı Maliye Bakanlığından 1790 yılınde istifa ederek, Fransadan ayrılmıştır. Bir iktisatçı olarak Fizyokratlar ve A.Smith tarafından geliştirilen akımlara karşı çıkan Necher, Fransa maliyesinde önemli hizmetlerde bulunmuş, ihtilal ortamının oluşturulmasına katkısı olmuştur.