SözlükResults for "PARA" Dictionary of Economics ATIL PARA (Dictionary of Economics) :
Kullanılmayan ya da kullanılamayan likiditeleri belirtmek için kullanılır. Atıl para terimi genellikle bankaların işletme olanağı bulamadıkları hareketsiz mevduatı ve rezervleri ifade etmektedir.Firmaların ihtiyat güdüsü ile tuttukları ya da konjonktür uygun olmadığı için kullanamadıkları likiditeler ilgili kuruluşlar açısından atıl para sayılabilir. Gömüleme yani iddihar da atıl para kapsamındadır. (Ayrıca bk. Atıl Sermaye, Gömüleme)
Dictionary of Economics AVRUPA PARA ANTLAŞMASI (Dictionary of Economics) :
Avrupa Ödemeler Birliğinin yerini almak üzere kurulmuºtur. Avrupa Para Antlaşması da Avrupa Ödemeler Birliği gibi üyeler arası ekonomik işlemlerde çok yanlı bir denkleşme mekanizmasının gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Ancak, Avrupa Para Anlaşması denkleştirme işlemlerinin konvertibl döviz ya da altınla yapılmasını öngörmektedir.Avrupa Para Anlaşmasına paralel olarak çok yanlı ödeme mekanizmasının işleyişini kolaylaştırmak üzere bir Avrupa Fonu oluşturmuştur.
Dictionary of Economics AVRUPA PARA BİRİMİ (Dictionary of Economics) :
Avrupa Para Birimi Avrupa Para Sistemi içinde yer alır. Kısaca ECU (European Currensy Unit) olarak bilinir. ECU Avrupa Para Sistemine üye ülkelerin ulusal paralarının belirli bir miktarda bir araya getirilmesinden oluşan bir para sepetidir. Sepet içindeki paralara ilgili ülkelerin göreli ekonomik güçlerini yansıtan bir ağırlık verilmiştir.ECUnun fonksiyonları şöyle sıralanabilir:1) Üye ülkelerin döviz kurları açısından bir referans birimidir.2) Döviz piyasalarının müdahale ve kredi mekanizmaları ile ilgili işlemlerde hesap birimi olarak görev yapar.3) Bir paranın diğer paradan ne zaman saptığını göstermek için gösterge rolü oynar.4) Topluluk kapsamındaki parasal kuruluşların ortak ödeme aracıdır.Günümüzde ECU yalnızca merkez bankaları arasında kullanılmaktadır.
Dictionary of Economics AVRUPA PARA SİSTEMİ (Dictionary of Economics) :
1979 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye ülkelerinin gerçekleştirdikleri para sistemidir. Kısaca EMS olarak anılır. Avrupa para sisteminin amaçları istikrarlı bir para alanı yaratmak ve AET kapsamında tek bir para biriminin kullanımını sağlamaktır.Sisteme katılan ülkelerin paraları üzerinde anlaşmaya varılan kurun yüzde + 2.5 marjı içinde tutulur ve daha büyük farkların oluşmasını önlemek için ulusal düzeyde müdahale yapılması gerekir. Ancak bu sistem içinde İtalyan liretinin yüzde + 6lık marj içinde dalgalanmasına izin verilmiştir.
Dictionary of Economics BANKA PARASI (Dictionary of Economics) :
(Bk. Kaydi Para)