NET PRESENT VALUE


Results for "NET PRESENT VALUE"

Dictionary of Economics

NET PRESENT VALUE

(Dictionary of Economics) :
NET BUGÜNKÜ DEĞERParanın zaman değerini dikkate alan proje değerlendirme ölçütüdür. Bir projenin sağlayacağı gelirlerin bugünkü değerinden, maliyetinin bugünkü değeri çıkartılmak suretiyle hesaplanır.