Tüm Sözlükler
88 record(s) found.

 • directdoğrudan

  French - Turkish dictionary
 • directdolaysız

  French - Turkish dictionary
 • direct(Türk Bilişim Terimlerinden) doğrudan

  Computer, Internet Glossary
 • direct 1s. 1. direkt, doğrudan, dolaysız. 2. açık, kesin. 3. toksözlü. z. doğrudan doğruya, doğruca, direkt.

  English - Turkish Dictionary
 • direct 2f. 1. yönetmek, idare etmek. 2. yöneltmek, çevirmek, doğrultmak: The astronomer directed his telescope toward the Milky Way. Astronom teleskopunu Samanyolu´na doğru çevirdi. 3. -e yolu tarif etmek: Can you direct me to the post office? Bana postanenin yolunu tarif edebilir misin? 4. emretmek: She directed the maid to serve tea to her guests. Hizmetçiye, misafirlerine çay ikram etmesini emretti.

  English - Turkish Dictionary
 • direct access(Türk Bilişim Terimlerinden) doğrudan erişim

  Computer, Internet Glossary
 • direct access storage device(Türk Bilişim Terimlerinden) doğrudan erişimli saklama aygıtı

  Computer, Internet Glossary
 • direct acting instrumentdoğrudan eylemli alet

  Computer, Internet Glossary
 • direct address(Türk Bilişim Terimlerinden) dolaysız adres

  Computer, Internet Glossary
 • direct addressingdoğrudan adresleme

  Computer, Internet Glossary
 • direct bilirubindirekt bilirubin

  Medicine and Hematology Glossary
 • direct calldoğrudan arama

  Computer, Internet Glossary
 • direct call otomatik/direkt konuşma.

  English - Turkish Dictionary
 • direct comparison method of measurementdoğrudan karşılaştırmalı ölçüm yöntemi

  Computer, Internet Glossary
 • DIRECT CONTROLSDOLAYSIZ KONTROLLERDış ticaretle ilgili olarak, ithalatı kısıtlayıcı önlemleri kapsayan ticari ve mali kontrollerdir. Mali kontroller kambiyo denetimi, katlı kurlar; ticari kontroller ise kotalar, gümrük tarifeleri, ithalat yasaklarından oluşur.

  Dictionary of Economics
 • direct couplingdoğrudan bağlaşım

  Computer, Internet Glossary
 • direct current(Türk Bilişim Terimlerinden) doğru akım

  Computer, Internet Glossary
 • direct currentelek. doğru akım.

  English - Turkish Dictionary
 • direct current doğru akım.

  English - Turkish Dictionary
 • direct current (DC) transmissiondoğru akım iletimi

  Computer, Internet Glossary
 • direct current (DC) biasingdoğru akım önbeslemesi

  Computer, Internet Glossary
 • direct current (DC) componentdoğru akım bileşeni

  Computer, Internet Glossary
 • direct current (DC) couplingdoğru akım bağlaşımı

  Computer, Internet Glossary
 • direct current level (DC) instabillitydoğru akım düzeyinin kararsızlığı

  Computer, Internet Glossary
 • direct dialing direkt arama.

  English - Turkish Dictionary
 • direct dialling in, DDIdoğrudan dahili numara arama

  Computer, Internet Glossary
 • direct drive motordoğrudan sürücülü motor

  Computer, Internet Glossary
 • DIRECT EXCHANGE RATEDÜZ KURİki milli paranın birbirleri cinsinden tanımlanmalarıdır. Örneğin, 1 ABD Doları = 275.000 TL düz bir kurdur. Düz kurun tersi "çapraz kur" dur.

  Dictionary of Economics
 • direct instructiondoğrudan (dolaysız) komut

  Computer, Internet Glossary
 • direct inward dialing, DIDdoğrudan dahili arama

  Computer, Internet Glossary
 • direct measurementdoğrudan (dolaysız) ölçme

  Computer, Internet Glossary
 • direct memory access (DMA)(Türk Bilişim Terimlerinden) doğrudan bellek erişimi

  Computer, Internet Glossary
 • direct memory access, DMAdoğrudan bellek erişimi

  Computer, Internet Glossary
 • direct method of measurementdoğrudan ölçüm yöntemi

  Computer, Internet Glossary
 • direct objectdilb. nesne, dolaysız tümleç, düz tümleç.

  English - Turkish Dictionary
 • direct objectdilb. nesne.

  English - Turkish Dictionary
 • direct outward dialing, DODdoğrudan dışarı arama

  Computer, Internet Glossary
 • direct raydoğrudan (dolaysız) ışın

  Computer, Internet Glossary
 • direct slot(Türk Bilişim Terimlerinden) doğrudan yuva

  Computer, Internet Glossary
 • DIRECT TAXDOLAYSIZ VERGİYasama organı tarafından çıkartılan ve verginin doğrudan doğruya yükülüsünden alınmasını istediği vergidir. Gelir ve mülkiyet vergileri dolaysız vergiye örnektirler.

  Dictionary of Economics
 • direct tax dolaysız vergi.

  English - Turkish Dictionary
 • direct wavedoğrudan (dolaysız) dalga

  Computer, Internet Glossary
 • direct, toyönlendirmek, doğrultmak

  Computer, Internet Glossary
 • directed graphyönlendirilmiş çizge

  Computer, Internet Glossary
 • directed lineyönlü doğru

  Computer, Internet Glossary
 • directeuridareci

  French - Turkish dictionary
 • directeurmüdür

  French - Turkish dictionary
 • directeuryönetici

  French - Turkish dictionary
 • directiondoğrultu

  French - Turkish dictionary
 • directionidare

  French - Turkish dictionary
 • directionyön

  French - Turkish dictionary
 • directionyönetim

  French - Turkish dictionary
 • direction(Türk Bilişim Terimlerinden) yön

  Computer, Internet Glossary
 • directioni. 1. yön, istikamet, taraf. 2. yönetim, idare.

  English - Turkish Dictionary
 • direction anglesdoğrultu açıları

  Computer, Internet Glossary
 • direction finder(radyo ile yön )bulma

  Computer, Internet Glossary
 • direction finding stationradyo iletki istasyonu

  Computer, Internet Glossary
 • direction keyyön tuşu, oklu tuş

  Computer, Internet Glossary
 • direction keys(Türk Bilişim Terimlerinden) yön tuşları

  Computer, Internet Glossary
 • directional antennayönlü anten

  Computer, Internet Glossary
 • directional derivativeyönlü türev

  Computer, Internet Glossary
 • directionalityyönlülük

  Computer, Internet Glossary
 • directionsi. 1. talimat. 2. kullanma talimatı.

  English - Turkish Dictionary
 • directivedirektif

  French - Turkish dictionary
 • directivetalimat

  French - Turkish dictionary
 • directivei. direktif, yönerge, talimat.

  English - Turkish Dictionary
 • directivityyön seçiciliği

  Computer, Internet Glossary
 • directivity functionyönsel kazanç işlevi

  Computer, Internet Glossary
 • directlydirekt olarak

  Medicine and Hematology Glossary
 • directlyz. 1. doğrudan, doğrudan doğruya. 2. hemen.

  English - Turkish Dictionary
 • directly powered repeaterdoğrudan beslemeli yineleyici

  Computer, Internet Glossary
 • directodoğrudan

  Spanish - Turkish Dictionary
 • directodolaysız

  Spanish - Turkish Dictionary
 • directoridareci

  Spanish - Turkish Dictionary
 • directormüdür

  Spanish - Turkish Dictionary
 • directoryönetici

  Spanish - Turkish Dictionary
 • directori. 1. yönetici, müdür, direktör. 2. yönetmen, rejisör.

  English - Turkish Dictionary
 • director de escenarejisör

  Spanish - Turkish Dictionary
 • director de escenayönetmen

  Spanish - Turkish Dictionary
 • directory(Türk Bilişim Terimlerinden) dizin

  Computer, Internet Glossary
 • directoryi. 1. rehber. 2. bilg. rehber, dizin.

  English - Turkish Dictionary
 • directory assistancebilinmeyen numaralar servisi

  Computer, Internet Glossary
 • directory listing(Türk Bilişim Terimlerinden) dizin içerik listesi

  Computer, Internet Glossary
 • directory location(Türk Bilişim Terimlerinden) dizin yeri

  Computer, Internet Glossary
 • directory routingrehberle yönlendirme

  Computer, Internet Glossary
 • directory tree(Türk Bilişim Terimlerinden) dizin ağacı

  Computer, Internet Glossary
 • directrizdirektif

  Spanish - Turkish Dictionary
 • directriztalimat

  Spanish - Turkish Dictionary

Last Searched Words

 • direct

  2022-05-25 00:48:30
  French - Turkish dictionary
 • adenopharyngitis

  2022-05-25 00:48:29
  Medicine and Hematology Glossary
 • KISVED

  2022-05-25 00:48:29
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • ji vir

  2022-05-25 00:48:29
  Kurdish - Turkish dictionary
 • qelafet

  2022-05-25 00:48:28
  Kurdish - Turkish dictionary
 • zusammenprallen

  2022-05-25 00:48:28
  German - Turkish Dictionary
 • lakırdıcı

  2022-05-25 00:48:25
  Turkish - English dictionary
 • sarcastical

  2022-05-25 00:48:24
  English - Turkish Dictionary
 • MENKASE

  2022-05-25 00:48:24
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • ekmekçi

  2022-05-25 00:48:21
  Turkish - English dictionary

Keyword Searches

 • English - Turkish Dictionary
 • ılık

  2022-05-25 00:37:35
  Turkish - French Dictionary
 • necesen

  2022-05-24 21:36:22
  Azerbaijani - Turkish Dictionary
 • hercai

  2022-05-25 00:16:34
  Turkish - German Dictionary
 • PÜRYAN

  2022-05-25 00:33:38
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • açık

  2022-05-24 23:07:22
  Turkish - French Dictionary
 • vuslat

  2022-05-24 21:54:01
  Turkish - Kurdish Dictionary
 • çüş

  2022-05-25 00:31:37
  Turkish - German Dictionary
 • Rh NULL HASTALIĞI

  2022-05-24 23:15:00
  Medicine and Hematology Glossary
 • kûnek

  2022-05-24 23:49:34
  Kurdish - Turkish dictionary