English - Turkish Dictionary
reklam sol

1 record(s) found.

 • stick with 1. (biriyle) beraber kalmak. 2. (bir iş) üzerinde sebatla çalışmaya devam etmek, (bir işi) bırakmamak. get stuck 1. in (çamur, kum v.b.´ne) saplanıp kalmak. 2. in (bir yerde) sıkışıp kalmak. 3. on -e yapışıp kalmak. 4. k. dili bir problemin içinden çıkamamak, çıkmaza girmek. 5. with k. dili (külfet sayılan bir iş/istenilmeyen biri) (birinin) başına kalmak. 6. on k. dili (birine) tutulmak, âşık olmak.

  English - Turkish Dictionary
reklam sol
reklam sol

Last Searched Words

 • stick with

  2021-10-28 08:36:25
  English - Turkish Dictionary
 • come between

  2021-10-28 08:36:16
  English - Turkish Dictionary
 • propane

  2021-10-28 08:36:15
  English - Turkish Dictionary
 • cyclamen

  2021-10-28 08:36:12
  English - Turkish Dictionary
 • preemption

  2021-10-28 08:36:11
  English - Turkish Dictionary
 • ennoble

  2021-10-28 08:35:58
  English - Turkish Dictionary
 • come-on

  2021-10-28 08:35:58
  English - Turkish Dictionary
 • well-heeled

  2021-10-28 08:35:55
  English - Turkish Dictionary
 • jugular

  2021-10-28 08:35:47
  English - Turkish Dictionary
 • planner

  2021-10-28 08:35:40
  English - Turkish Dictionary

Keyword Searches

reklam sol