elem


Results for "elem"

Turkish - German Dictionary

elem

(Turkish - German Dictionary) :
r Gram, r Kummer, r Schmerz.
Turkish - Kurdish Dictionary

elem

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
xem, keser, aran.
Turkish - Turkish dictionary

ELEM

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Acı, sızı.
Ottoman - Turkish Dictionary

ELEM

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı.(Ey arkadaş! Bütün lezzetler imanda olduğu gibi, bütün elemler de dalâlettedir. Bunun izahı ise; bir şahıs, kudret-i ezeliye tarafından adem zulümatından şu korkunç dünya sahrasına atılırken gözünü açar, bakar. Bir lütuf beklediği zaman, birdenbire düşmanlar gibi hastalıklar, elemler, belâlar hücum etmeye başlarlar. Bir meded bir yardım için müsterhimane tabiata ve anâsıra baktığı vakit, kasavet-i kalble, merhametsizlikle karşılaşır. Ecram-ı semaviyeden istimdat etmek üzere başını havaya kaldırır. O ecram, atom bombaları gibi dehşetli ve heybetli halleriyle gözüne görünür. Hemen gözünü yumar, başını eğer, düşünmeye başlar. Bakar ki, hayatî hâcetleri bağırıp çağırmaya başlarlar. Bütün bütün tevahhuş ederek hemen kulaklarını tıkar, vicdanına iltica eder; bakar ki: vicdanı binler âmâl (emeller) ve emanî ile dolu gürültülerinden cinnet getirecek bir hale gelir. Acaba, hiçbir cihetten hiçbir teselli çaresini bulamayan o zavallı şahıs, mebde ile meâdi, Sâni' ile haşri itikad etmezse, onun o vaziyetinden Cehennem daha serin olmaz mı?.. İ.İ.)
Islamic Glossary

ELEM

(Islamic Glossary) :
Keder, dert, üzüntü, sıkıntı, acı.Rabbini sevmekle şereflenenlere, sevgilinin (Allahü teâlânın) verdiği elemler, iyiliklerindendaha çok lezzet verir ve ferahlandırır. Bu makam rızâ makâmından da üstündür. Çünkü rızâmakâmında olan, sevgilinin yaptığı elemi çirkin görmez. Bu makamda elemden lezzet almakvardır. (İmâm-ı Rabbânî)Dünyâ, elem ve meşakkat, âhiret ise, zevk ve lezzet yeridir. Dolayısıyla dünyâ ile âhiretbirbirinin zıddıdır, tersidir. Birini sevindirmek ötekinin gücenmesine sebeb olur. Yâni birindezevk aramak diğerinde elem çekmeye yol açar. (İmâm-ı Rabbânî)Musîbetlere, elemlere sevâb olmaz. Bunlara sabr etmeğe sevâb verilir. Fakat elemlere sabredilmese de günahların affına sebeb olurlar. (İmâm-ı Nevevî)