English - Turkish Dictionary
reklam sol

3 record(s) found.

  • carry on 1. (işi) sürdürmek; işi sürdürmek, devam etmek. 2. sızlanıp durmak; (kızgınlıktan) bağırıp çağırmak. 3. aşırı bir şekilde davranmak. 4. şamata etmek. 5. with (biriyle) gayrimeşru bir ilişki içinde olmak, aşna fişne olmak.

    English - Turkish Dictionary
  • carry one through (bir şey) birini başarılı bir sonuca ulaştırmak; (bir şey) birini ayakta tutmak: Her patience will carry her through. Sabrı sayesinde bu işi başarır.

    English - Turkish Dictionary
  • carry one´s point amacına ulaşmak, istediğini elde etmek.

    English - Turkish Dictionary
reklam sol
reklam sol

Last Searched Words

Keyword Searches

reklam sol