English - Turkish Dictionary
31 record(s) found.

 • publics. 1. umumi, halka ait. 2. halka/herkese açık. 3. açık, aleni. i. 1. halk, ahali, kamu, umum. 2. seyirciler. public-address system (havaalanı, alışveriş merkezi v.b.´nde) hoparlör sistemi.

  English - Turkish Dictionary
 • public convenienceİng. umumi tuvalet/hela.

  English - Turkish Dictionary
 • public debt devlet borçları.

  English - Turkish Dictionary
 • public domain 1. kamu arazisi. 2. halkın malı.

  English - Turkish Dictionary
 • public enemy halk düşmanı.

  English - Turkish Dictionary
 • public health halk sağlığı.

  English - Turkish Dictionary
 • public holiday resmi tatil günü.

  English - Turkish Dictionary
 • public house 1. İng. bar, pub. 2. han, otel.

  English - Turkish Dictionary
 • public law kamu hukuku, amme hukuku.

  English - Turkish Dictionary
 • public library halk kütüphanesi.

  English - Turkish Dictionary
 • public nuisance kamu için zararlı olan davranış.

  English - Turkish Dictionary
 • public opinion kamuoyu.

  English - Turkish Dictionary
 • public prosecutor savcı.

  English - Turkish Dictionary
 • public relations halkla ilişkiler.

  English - Turkish Dictionary
 • public revenue devlet geliri.

  English - Turkish Dictionary
 • public revenues devlet geliri.

  English - Turkish Dictionary
 • public school 1. devlet okulu. 2. İng. özel okul.

  English - Turkish Dictionary
 • public school 1. devlet okulu. 2. İng. özel okul.

  English - Turkish Dictionary
 • public sector kamu kesimi/sektörü.

  English - Turkish Dictionary
 • public servant devlet memuru.

  English - Turkish Dictionary
 • public servant memur, devlet memuru.

  English - Turkish Dictionary
 • public service kamu hizmeti.

  English - Turkish Dictionary
 • public service kamu hizmeti.

  English - Turkish Dictionary
 • public utilities (elektrik, su idaresi gibi) kamu hizmeti kuruluşları.

  English - Turkish Dictionary
 • public works bayındırlık işleri.

  English - Turkish Dictionary
 • public-spiriteds. yardımsever.

  English - Turkish Dictionary
 • publicationi. 1. yayımlama, yayım. 2. yayın.

  English - Turkish Dictionary
 • publicisef., İng., bak. publicize.

  English - Turkish Dictionary
 • publicityi. 1. umuma açık olma. 2. açıklık, alenilik. 3. şöhret. 4. tanıtım, reklam; ilan.

  English - Turkish Dictionary
 • publicizef. 1. tanıtımını yapmak. 2. ilan etmek.

  English - Turkish Dictionary
 • publiclyz. alenen, açıkça, herkesin önünde.

  English - Turkish Dictionary

Last Searched Words

 • public

  2022-05-21 04:48:47
  English - Turkish Dictionary
 • Never mind.

  2022-05-21 04:48:46
  English - Turkish Dictionary
 • get s.t. over with

  2022-05-21 04:48:45
  English - Turkish Dictionary
 • Palestine

  2022-05-21 04:48:36
  English - Turkish Dictionary
 • hemstitch

  2022-05-21 04:48:22
  English - Turkish Dictionary
 • misgiving

  2022-05-21 04:48:19
  English - Turkish Dictionary
 • kleptomaniac

  2022-05-21 04:48:12
  English - Turkish Dictionary
 • grub 1

  2022-05-21 04:48:02
  English - Turkish Dictionary
 • bouquet

  2022-05-21 04:48:02
  English - Turkish Dictionary
 • anyway

  2022-05-21 04:48:00
  English - Turkish Dictionary

Keyword Searches

 • English - Turkish Dictionary
 • part 1

  2022-05-21 03:05:53
  English - Turkish Dictionary
 • Guinea

  2022-05-21 00:41:05
  English - Turkish Dictionary
 • cuckold

  2022-05-21 02:54:06
  English - Turkish Dictionary
 • Scotch

  2022-05-21 00:56:49
  English - Turkish Dictionary
 • psycho

  2022-05-21 03:15:11
  English - Turkish Dictionary
 • public

  2022-05-21 04:48:47
  English - Turkish Dictionary
 • attach

  2022-05-21 01:06:09
  English - Turkish Dictionary
 • mustang

  2022-05-21 02:57:35
  English - Turkish Dictionary
 • sex film

  2022-05-21 03:32:01
  English - Turkish Dictionary