English - Turkish Dictionary
reklam sol

31 record(s) found.

 • publics. 1. umumi, halka ait. 2. halka/herkese açık. 3. açık, aleni. i. 1. halk, ahali, kamu, umum. 2. seyirciler. public-address system (havaalanı, alışveriş merkezi v.b.´nde) hoparlör sistemi.

  English - Turkish Dictionary
 • public convenienceİng. umumi tuvalet/hela.

  English - Turkish Dictionary
 • public debt devlet borçları.

  English - Turkish Dictionary
 • public domain 1. kamu arazisi. 2. halkın malı.

  English - Turkish Dictionary
 • public enemy halk düşmanı.

  English - Turkish Dictionary
 • public health halk sağlığı.

  English - Turkish Dictionary
 • public holiday resmi tatil günü.

  English - Turkish Dictionary
 • public house 1. İng. bar, pub. 2. han, otel.

  English - Turkish Dictionary
 • public law kamu hukuku, amme hukuku.

  English - Turkish Dictionary
 • public library halk kütüphanesi.

  English - Turkish Dictionary
 • public nuisance kamu için zararlı olan davranış.

  English - Turkish Dictionary
 • public opinion kamuoyu.

  English - Turkish Dictionary
 • public prosecutor savcı.

  English - Turkish Dictionary
 • public relations halkla ilişkiler.

  English - Turkish Dictionary
 • public revenue devlet geliri.

  English - Turkish Dictionary
 • public revenues devlet geliri.

  English - Turkish Dictionary
 • public school 1. devlet okulu. 2. İng. özel okul.

  English - Turkish Dictionary
 • public school 1. devlet okulu. 2. İng. özel okul.

  English - Turkish Dictionary
 • public sector kamu kesimi/sektörü.

  English - Turkish Dictionary
 • public servant devlet memuru.

  English - Turkish Dictionary
 • public servant memur, devlet memuru.

  English - Turkish Dictionary
 • public service kamu hizmeti.

  English - Turkish Dictionary
 • public service kamu hizmeti.

  English - Turkish Dictionary
 • public utilities (elektrik, su idaresi gibi) kamu hizmeti kuruluşları.

  English - Turkish Dictionary
 • public works bayındırlık işleri.

  English - Turkish Dictionary
 • public-spiriteds. yardımsever.

  English - Turkish Dictionary
 • publicationi. 1. yayımlama, yayım. 2. yayın.

  English - Turkish Dictionary
 • publicisef., İng., bak. publicize.

  English - Turkish Dictionary
 • publicityi. 1. umuma açık olma. 2. açıklık, alenilik. 3. şöhret. 4. tanıtım, reklam; ilan.

  English - Turkish Dictionary
 • publicizef. 1. tanıtımını yapmak. 2. ilan etmek.

  English - Turkish Dictionary
 • publiclyz. alenen, açıkça, herkesin önünde.

  English - Turkish Dictionary
reklam sol
reklam sol

Last Searched Words

 • public

  2021-11-30 01:52:52
  English - Turkish Dictionary
 • certificate

  2021-11-30 01:52:41
  English - Turkish Dictionary
 • estimate

  2021-11-30 01:52:32
  English - Turkish Dictionary
 • resemblance

  2021-11-30 01:52:19
  English - Turkish Dictionary
 • devilish

  2021-11-30 01:52:10
  English - Turkish Dictionary
 • descriptive

  2021-11-30 01:52:08
  English - Turkish Dictionary
 • doorway

  2021-11-30 01:52:04
  English - Turkish Dictionary
 • nickname

  2021-11-30 01:51:58
  English - Turkish Dictionary
 • die away

  2021-11-30 01:51:40
  English - Turkish Dictionary
 • freestyle

  2021-11-30 01:51:35
  English - Turkish Dictionary

Keyword Searches

reklam sol