thin 1


Results for "thin 1"

English - Turkish Dictionary

thin 1

(English - Turkish Dictionary) :
s. 1. ince, kalın olmayan. 2. zayıf, kuru; sıska. 3. fazlasıyla ince, içine su katılmış gibi (sıvı). 4. az, seyrek (bir topluluk): a thin crowd az bir kalabalık. 5. hafif (sis/duman/toz). 6. zayıf, yetersiz; inandırıcı olmayan: a thin excuse zayıf bir bahane. a thin possibility zayıf bir ihtimal.