ÇÜRÜME VE ÇÜRÜTME


Results for "ÇÜRÜME VE ÇÜRÜTME"

Environmental Glossary

ÇÜRÜME VE ÇÜRÜTME

(Environmental Glossary) :
[ Digestion ] Enzimlerin etkisiyle organik dönüşmesini ifade etmekte kullanılan, atık su arıtımıyla ilgili terim. Örnek: Lağım çamurunun anaerobik çürütülmesi.