İNSANDAN KAYNAKLANAN


Results for "İNSANDAN KAYNAKLANAN"

Environmental Glossary

İNSANDAN KAYNAKLANAN

(Environmental Glossary) :
[ Anthropogenically-emitted ] İnsan faaliyetleri sonucu oluşan