KENT PLANLAMASI


Results for "KENT PLANLAMASI"

Environmental Glossary

KENT PLANLAMASI

(Environmental Glossary) :
[ Urban planning ] Kentsel bir alanın fiziksel altyapı, konut ve ulaşım, toprak kullanımı, kentsel büyüme de dahil, çeşitli öğelerinin planlanması süreci.