MALİYET ETKİNLİĞİ ANALİZİ


Results for "MALİYET ETKİNLİĞİ ANALİZİ"

Environmental Glossary

MALİYET ETKİNLİĞİ ANALİZİ

(Environmental Glossary) :
[ Cost-effectiveness analysis ] Belirlenmiş bir amaca ulaşmak için mevcut olasılıkların maliyetlerinin karşılaştırılması. Burada her bir olasılığın dolaylı ve dolaysız tüm maliyetleri göz önüne alınarak toplam maliyeti en düşük olan seçilir.