evre


Results for "evre"

Meteorological Glossary

EVRENSEL ZAMAN KOORDİNATI

(Meteorological Glossary) :
(UNIVERSAL TIME COORDINATE (UTC)) [i]Bilim ve askeri çevrelerce kullanılan ve bir gün yani 24 saatlik zaman dilimi anlamına gelen kavram. GMT ve Z (Zulu) ile eş anlamlı olarak kullanılır.
Philosophical Dictionary

Evrensel.

(Philosophical Dictionary) :
(Os. Külliyye, Fr. Universalisme). Bireyciliğekarşı genelciliği savunnan öğretilerin genel adı... Evrenselcilik, çeşitli alanlarda belirmiştir. Örneğin bir törebilim yasasını her zaman ve ve her yerde geçerli sayan törebilim anlayışı evrenselcidir. Metafizik öğretiler ve dinler evrenselcidirler. Platon ve Hegel gibi evrensel sistemler kurma amacını güden öğretiler de evrenselci sayılırlar.
Turkish - Kurdish Dictionary

evrenselleşme

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
gerdûnî bûn.
Turkish - English dictionary

evrensellik

(Turkish - English dictionary) :
universality.
Philosophical Dictionary

Evrensizclik.

(Philosophical Dictionary) :
(Os. Nefy-i âlem mezhelerin evreni yok sayan öğretiler verdiği ad... Örneğin Hegel, Spinoza'yı evrensizcilikle suçlandırmıştır. Schelling öğretisi de kimilerince evrensizci sayılır. kEvrensizcilik, genellikle, Tanrılık gücün karşısında özdeksel evreni küçümsemek anlamında kullanılır. Bu açıdan evrensizciler Tanrıcı öğretilerdir.