exploration


Results for "exploration"

Computer, Internet Glossary

exploration

(Computer, Internet Glossary) :
açınsama
English - Turkish Dictionary

exploration

(English - Turkish Dictionary) :
i. 1. (keşifte bulunmak amacıyla) (bir bölgeyi) dolaşma. 2. (bir konuyu) araştırma, inceleme.