görüş


Results for "görüş"

Turkish - German Dictionary

görüş açısı

(Turkish - German Dictionary) :
r Sehwinkel.
Meteorological Glossary

GÖRÜŞ ÖLÇER

(Meteorological Glossary) :
(VISIBILITY METER) [i]Görüş uzaklığını ölçmek için kullanılan alet.
Meteorological Glossary

GÖRÜŞ UZAKLIĞI

(Meteorological Glossary) :
(VISIBILITY) [i]Herhangi bir kişinin çıplak gözle görebileceği, objeleri net olarak seçebileceği en uzak yatay mesafe. Diğer bir deyişle atmosferin şeffaflık ölçüsü. Görüş uzaklığı için bir çok tanım ortaya konulmaktadır. Yer görüşünü belirlemek için sabit gözlem istasyonundan veya yerinden belli referans noktalarının -dağ, bina, kule, vs.- uzaklığı alınır. Sektör görüşünde belli bir yön alınır ve bu görüş ufuk dairesinin en az 45 derecelik bir yayını temsil eder. Kule görüşü ise, hava trafik kontrol kulesinden alınan görüş uzaklığıdır ki yer görüşü olarak kayıtlara geçer. Çıplak gözle yapılan görüş uzaklığı belirlenmesinde her istasyonda o istasyon civarında bulunan referans noktalarının kaç kilometre uzakta olduğunu gösterir şablonlar vardır. Günümüzde bir çok yerde standardın sağlanması amacıyla ölçümler aletlerle yapılmaktadır. Görüş uzaklığını doğrudan etkileyen iki etken vardır. Bunlardan birincisi hava kütlesinin çeşidi, diğeri ise kirliliktir. Kararlı hava kütlelerinde konvektif faaliyet olmadığı için görüş daha kısıtlı, kararsız hava kütlelerinde ise yağış hariç görüş iyidir. Yine kirlilik oranı arttıkça görüş uzaklığı değeri azalacaktır.
Turkish - French Dictionary

görüşme

(Turkish - French Dictionary) :
conversation
Turkish - French Dictionary

görüşme

(Turkish - French Dictionary) :
entrevue