gasil


Results for "gasil"

Turkish - Turkish dictionary

GASİL

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Ölü yıkama.
Ottoman - Turkish Dictionary

GASÎL

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Yıkanmış.
Turkish - English dictionary

gasil

(Turkish - English dictionary) :
,-sli washing (a corpse).
Islamic Glossary

GASÎL-ÜL MELÂİKE

(Islamic Glossary) :
Melekler tarafından yıkanan; Eshâb-ı kirâmdan Uhud harbinde şehîd olan ve cenâzesinimeleklerin yıkadığı Peygamber efendimiz tarafından müjdelenen Eshâb-ı kirâmdan Hanzalahazretleri. (Âdem aleyhisselâmı da melekler yıkamıştır.)Hanzala'ya Gasîl-ül melâike lakabı verilme hâdisesi şöyle olmuştur:HanzalaUhud gazâsına çıkılacağı gece evlenmişti. O gecenin sonuna doğru Peygamberefendimizin harb haberini alınca, boy abdesti alma fırsatı bulamadan Uhud harbine katıldı veşehîd oldu. Harb sonrası Medîne'ye dönüldüğünde, hanımı, Hanzala'yı sorunca , Resûlullahefendimiz şehîd olduğunu bildirdi. Hanımı tekrar: "Yâ Resûlallah! O, boy abdesti almadanharbe katılmıştı, bulunup yıkansın" deyince, Peygamber efendimiz; "Sen Hanzala için hiçmerak etme. Ben Hanzala'yı rahmet suları ile melekler tarafından yıkanırken gördüm"buyurdu. (İbn-ül-Esîr, İbn-i Hacer)
Dream Dictionary of Phrase

GASİLHANE

(Dream Dictionary of Phrase) :
Bakınız; Ölünün Yıkanması.